Preview Mode Links will not work in preview mode

Debbie Bernasco's podcastshow |Voor Een Rijk Leven


Nov 12, 2020

De aarde heeft tijd nodig om te helen. Systemisch gezien is de aarde, de wereld, een collectief en wij ondernemers maken hier deel van uit. Als er iets uit balans is, moet het weer in evenwicht komen en dan ondergaat het een transformatie. Wanneer, zoals nu, de aarde/wereld in transformatie is, dan zijn wij ondernemers dus ook in transformatie, vanwege het collectief. Het gaf mij inspiratie om een podcast te maken over transformatie en het proces hiervan. En dan heb ik het over persoonlijke transformatie en spirituele ontwaking.