Preview Mode Links will not work in preview mode

Debbie Bernasco's podcastshow |Voor Een Rijk Leven

Aug 7, 2020

In mijn podcast leg ik het verschil uit. Ook vertel ik in mijn podcast hoe je met je vermogen kunt investeren.

Vermogen opbouwen geef je rust voor nu en later. Als we kijken naar het nu, kan je met een financiële buffer klappen opvangen, vooral als er een crisis is.
Ik onderneem dit jaar al 20 jaar en de coronacrisis...