Preview Mode Links will not work in preview mode

Debbie Bernasco's podcastshow |Voor Een Rijk Leven

Nov 12, 2020

De aarde heeft tijd nodig om te helen. Systemisch gezien is de aarde, de wereld, een collectief en wij ondernemers maken hier deel van uit. Als er iets uit balans is, moet het weer in evenwicht komen en dan ondergaat het een transformatie. Wanneer, zoals nu, de aarde/wereld in transformatie is, dan zijn wij ondernemers...