Preview Mode Links will not work in preview mode

Debbie Bernasco's podcastshow |Voor Een Rijk Leven

May 18, 2022

In deze podcast praat ik over wat onthechten is, waarom mensen het zo lastig vinden. En hoe ik mijn vorm heb gevonden in een rijk leven, de business en de liefde.


Mar 30, 2022

We (her)kennen het allemaal wel, dat voor even of voor een langere tijd ons zelfvertrouwen ons in de steek laat.

Als dat gebeurt, ziet je leven, je ondernemerschap en de wereld er net iets anders uit.

Deze affirmatie of healingprayer kan je helpen, hierin gaan we van onzekerheid naar een krachtig zelfvertrouwen. En...
Nov 12, 2020

De aarde heeft tijd nodig om te helen. Systemisch gezien is de aarde, de wereld, een collectief en wij ondernemers maken hier deel van uit. Als er iets uit balans is, moet het weer in evenwicht komen en dan ondergaat het een transformatie. Wanneer, zoals nu, de aarde/wereld in transformatie is, dan zijn wij ondernemers...