Preview Mode Links will not work in preview mode

Debbie Bernasco's podcastshow |Voor Een Rijk Leven


Mar 23, 2022

Deze podcast is een vervolgpodcast op de moederwond.

In deze podcast wordt besproken hoe het komt dat je geen eigenwaarde hebt, een omzetplafond hebt. En waar je zelfsabotage vandaan komt...

Het helen van de moederwond gaat in essentie om van schaarste naar rijkdomsbewustzijn