Preview Mode Links will not work in preview mode

Debbie Bernasco's podcastshow |Voor Een Rijk Leven


Apr 27, 2020

Een crisis zet de tijd stil en daarmee staan wij ook ineens in de ‘vertragingsstand’. In plaats van dat we hier tegen vechten
omdat het onbekend is, nodigt het jou uit om lichaam, geest en bewustzijn met elkaar in balans te brengen.

Als ondernemer heb je meer tijd om over dingen na te denken: over je leven, over je business.
Dat heb ik ik ook de afgelopen tijd gedaan. We hebben 1 leven en laten we die bezield en rijk leven.

Mijn podcast begint met een kleine overpeinzing wat deze tijd met mij doet, maar ik stel je ook een paar vragen
die belangrijk zijn in deze tijd.

Ook laat ik je in deze podcast weten wat René Boenders, deze man is adviseur van CEO’s van Amazon, Micorosoft
en vroeger van Steve Jobs, wat voor businesstrends hij ziet.

Ik wens je veel luisterplezier